Xem tất cả
Hội nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020

Ngày 21/9/2020, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020. Đồng chí Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP chủ trì hội nghị.

Xem tất cả
Hợp Tiến nỗ lực vượt khó thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020

Mặc dù là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135 của Chính phủ, song những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ luôn nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo...