Xem tất cả
Đổi thay từ nếp nghĩ, cách làm

Đời sống của người dân từng bước được cải thiện, nâng cao; nhiều công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn từng ngày khởi sắc...

Xem tất cả
Người mê ong mật

Giữa bát ngát rừng keo, có ông già đang mải lụi hụi với từng cầu ong mật. Dưới tán rừng, ông lặng lẽ làm việc giống như những chú ong cần mẫn. Đó là cựu chiến binh (CCB) Trần Mạnh Thừa, 79 tuổi, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nuôi ong Phúc Thuận (T.X Phổ Yên).