Xem tất cả
Đổi thay từ nếp nghĩ, cách làm

Đời sống của người dân từng bước được cải thiện, nâng cao; nhiều công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn...