Xem tất cả
Phú Lương - Thái Nguyên: Đoàn viên, thanh niên là hạt nhân trong xây dựng NTM

Bằng sức trẻ, trí tuệ và sự nỗ lực vươn lên, nhiều đoàn viên thanh niên huyện Phú Lương đã tìm tòi phát huy những lợi thế, tiềm năng ngay tại chính quê hương mình, như mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp công nghệ cao...