Xem tất cả
Hội nghị toàn quốc Hướng dẫn điều tra cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Đề án “chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm”

Sáng ngày 6/6/2017, tại thành phố Hội An- Quảng Nam, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia NTM tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị toàn quốc Hướng dẫn điều tra cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Xem tất cả
Đổi thay từ nếp nghĩ, cách làm

Đời sống của người dân từng bước được cải thiện, nâng cao; nhiều công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn từng ngày khởi sắc...

Xem tất cả
Người mê ong mật

Giữa bát ngát rừng keo, có ông già đang mải lụi hụi với từng cầu ong mật. Dưới tán rừng, ông lặng lẽ làm việc giống như những chú ong cần mẫn. Đó là cựu chiến binh (CCB) Trần Mạnh Thừa, 79 tuổi, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nuôi ong Phúc Thuận (T.X Phổ Yên).