Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ()

Ngày 10/7/2019, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh; lãnh đạo UBND, Văn phòng điều phối NTM các huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo UBND các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019.

Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đề ra mục tiêu trọng điểm đó là có 13 xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành trước 01 năm kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Do vậy, UBND tỉnh đã phân bổ vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và hỗ trợ xi măng để thực hiện các nội dung của Chương trình ngay từ đầu năm; phê duyệt danh sách 13 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019; ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; hoàn thiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025. Các Sở, ngành của tỉnh có văn bản hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách. Văn phòng điều phối NTM tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp; phối hợp với các cơ quan báo, đài phản ánh, đưa tin về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, trọng tâm là Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế hợp tác, các điển hình tiêu biểu; tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại các xã trên địa bàn tỉnh; thị xã Phổ Yên đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 88 xã đạt chuẩn NTM, tiêu chí bình quân đạt 16,1 tiêu chí/xã. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chương trình của một số địa phương vẫn còn chậm; còn 05 xã dưới 10 tiêu chí; các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019 còn nhiều xã chưa đạt tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất; tiến độ giải ngân vốn của các địa phương còn chậm.

Sau khi nghe các Sở, ngành của tỉnh và địa phương trao đổi, thảo luận, đặc biệt để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và các xã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trung tâm, bao trùm và phải được ưu tiên hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và người dân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; chú trọng phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở./.

Tin và ảnh: Lương Văn Chang

(Văn phòng điều phối NTM tỉnh)


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này