Định Hóa - Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, 2020 ()

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, đến hết năm 2018 huyện Định Hoá đã có 06/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 26%. Thực tế cho thấy yếu tố quan trọng để Định Hoá đạt được những kết quả phấn khởi đó là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện uỷ trong công cuộc xây dựng NTM tại địa phương.

Định Hoá là một huyện nghèo của tỉnh Thái Nguyên, toàn huyện có 23 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Xuất phát điểm của các xã trên địa bàn huyện bước vào thực hiện Chương trình rất thấp, qua khảo sát đánh giá năm 2011 bình quân mới đạt 2,5 tiêu chí/xã; kết thúc giai đoạn I (2011-2015) có 02/23 xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân đạt 10,6 tiêu chí/xã. Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chương trình trong giai đoạn tiếp theo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Định Hóa đã tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2015, phân tích đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những khắc hạn chế, yếu kém và ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc lãnh đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020 (Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 25/3/2018); trong đó xác định mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 10/23 xã đạt chuẩn NTM (bằng 43%).

Kinh nghiệm thực tế trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện những năm qua cho thấy, địa phương nào có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của tập thể cấp uỷ thì việc huy động hệ thống chính ở cơ sở tham gia vào cuộc rất thuận lợi, nhân dân đồng thuận cao, hưởng ứng tích cực và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đặc biệt trong năm 2019, 2020 phấn đấu có 04 xã được công nhận đạt chuẩn NTM là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Do vậy, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tiến hành làm việc với các xã: Phú Đình, Sơn Phú, Trung Lương để nghe các địa phương báo cáo kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới; từ đó Huyện uỷ sẽ có những giải pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện giúp các địa phương phát huy những thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành kế hoạch theo đúng lộ trình đã đề ra.

Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với xã Phú Đình

Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM đến nay: xã Phú Đình đạt 15/19 tiêu chí, còn 04 tiêu chí chưa đạt (gồm: Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Y tế); xã Sơn Phú đạt 14/19 tiêu chí, còn 05 tiêu chí chưa đạt (gồm: Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm); xã Trung Lương đạt 13/19 tiêu chí, còn 06 tiêu chí chưa đạt (gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Hộ nghèo, Tổ chức sản xuất, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh). Để các xã thực hiện đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM theo đúng kế hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho UBND, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã, các cá nhân phụ trách địa bàn; xây dựng kế hoạch mốc thời gian cụ thể để hoàn thành từng chỉ tiêu, tiêu chí; các phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã tiến hành rà soát đánh giá rõ khối lượng từng nội dung công việc của các tiêu chí chưa đạt, trọng tâm là tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất để tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trong thực hiện xây dựng NTM theo tinh thần: “Tự lực, tựng, đoàn kết hợp tác cùng với sự hỗ trợ của Nhà nưc để xây dựng nông thôn văn minh, tiến bộ, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại vẫn còn trong một bộ phận của cán bộ và người dân”; UBND huyện cân đối bố trí các nguồn lực theo quy định, ưu tiên phân bổ vốn thực hiện các tiêu chí chưa đạt, hỗ trợ kinh phí để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã, Tổ công tác của huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan được phân công chủ động giành thời gian xuống địa bàn để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo phân công.

Với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tin tưởng rằng Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Định Hóa sẽ được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và hoàn thành đúng kế hoạch các mục tiêu theo Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 25/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020 đề ra./.

Bài và ảnh: Ngô Quốc Tự

(Văn phòng điều phối NTM huyện Định Hoá)

 

 


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này