Hội thảo đánh giá thực trạng an ninh nguồn nước gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ()

Ngày 29/7/2020, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh, Quỹ Nước sạch và Bảo vệ Môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đánh giá thực trạng về an ninh nguồn nước tại Thái Nguyên gắn với Chương trình MTQG xây dựng NTM”. Tham dự Hội thảo có đại biểu Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, Viện Vật lý (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang; đại biểu các Sở, ngành, địa phương của tỉnh Thái Nguyên.

Ảnh: Ông Hoàng Cường Quốc, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường
tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo đã nghe các báo cáo tham luận đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ an ninh nguồn nước của các địa phương, Sở, ngành, đơn vị sản xuất và tiêu thụ nước sạch, các nhà khoa học, nhà quản lý và một số hộ sử dụng nước; các tham luận đã nêu rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nước sạch và môi trường trong nhân dân và phương pháp vận động nhân dân tham gia các hoạt động liên quan đến nước sạch, chống ô nhiễm nguồn nước, cải thiện, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường, góp phần thiết thực chăm lo sức khỏe của nhân dân và nâng cao sức khỏe của cộng đồng; đề xuất với các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách về nước sạch và môi trường; hướng dẫn bảo vệ quyền lợi của hội viên và người sản xuất, tiêu dùng nước sạch; tư vấn xây dựng các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng nước sạch; hướng dẫn giúp đỡ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, theo các tiêu chuẩn được ban hành; các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong lĩnh vực nước sạch, tham mưu xây dựng các cơ chế để phát triển nguồn nước sạch và bảo vệ an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, đã có trên 93% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (trong đó hơn 60% sử dụng nước đạt chuẩn QCVN 02/BYT); số tường mầm non, phổ thông được sử dụng nước sạch đạt trên 90%. Hội thảo cũng đã chỉ ra những hạn chế đó là: công tác bảo vệ an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh chưa được quan tâm đúng mức, do nhận thức của một bộ phận cán bộ, người sản xuất và tiêu thụ nước sạch, cộng đồng dân cư còn nhiều hạn chế; tỷ lệ thất thoát nước còn cao; việc xử lý nước thải sinh hoạt chưa đồng bộ vẫn thải trực tiếp vào sông suối làm mất an toàn nguồn nước.

Hội thảo đã thống nhất với các đánh giá và đặt ra yêu cầu phải có ngay các giải pháp đồng bộ để trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành các quy định bắt buộc để đạt được mục tiêu bảo vệ an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn và bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là thực hiện tốt tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng NTM./.

Tin và ảnh: Hoàng Cường Quốc

Hội nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này