Hội thảo lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam ()

Trong hai ngày 16-17/7/2019 tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Tham dự Hội thảo có: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ban Chỉ đạo Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; đại biểu của các bộ, ban, ngành Trung ương; các nhà khoa học trong các lĩnh vực: nông nghiệp, kinh tế, văn hoá, môi trường,…và lãnh đạo UBND, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng điều phối nông thôn mới của 21 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng trong cả nước; đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào 4 nhóm chuyên đề, bao gồm: Phát huy vai trò của người dân trong xây dựng NTM; Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong xây dựng NTM; Xây dựng và giữ gìn cảnh quan, môi trường NTM.

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường đã đánh giá: Khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào thời điểm năm 2010, Việt Nam chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đó, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các địa phương; sự tham gia đóng góp tích cực của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, sau gần 10 năm toàn bộ các mục tiêu đặt ra cho cả giai đoạn 2010-2020 đã cơ bản đạt được.

Nông nghiệp có mức tăng trưởng ổn định, giai đoạn 2011-2015 tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của toàn ngành nông, lâm, thủy sản đạt 3,1%/năm, bình quân giai đoạn 2011-2018 đạt 2,95%/năm, tỷ trọng GDP ngành Nông nghiệp trong cơ cấu GDP nền kinh tế giảm từ 18,38% năm 2011 xuống còn 14,57% năm 2018. Nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa cạnh tranh quốc tế, năng suất, chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Cơ cấu sản xuất từng ngành được điều chỉnh, chuyển đổi theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương và cả nước gắn với nhu cầu thị trường. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có mức tăng trưởng ấn tượng với tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản 10 năm (2008-2017) đạt 261,28 tỷ USD, tăng bình quân 9,24%/năm.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Hội thảo

Tính đến hết năm 2018, mức thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt 34 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3-3,7 lần. Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn thu hẹp từ 2,1 lần năm 2008 còn 1,8 lần năm 2017. Tỷ lệ nghèo giảm nhanh, còn 5,35% vào năm 2018. Đến hết tháng 6/2019, cả nước có 4.458 xã (chiếm 50,1% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15,26 tiêu chí/xã; có 76/664 (chiếm 11,45%) đơn vị cấp huyện thuộc 34 tỉnh, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí; không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Xây dựng nông thôn mới đã về đích trước 1,5 năm so với mục tiêu năm 2020 (có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân 15 tiêu chí/xã). Đặc biệt, các tỉnh: Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương, thành phố Đà Nẵng có 100% xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều địa phương đang chuyển sang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, dù đạt được nhiều kết quả nổi bật, song thực tế quá trình xây dựng nông thôn mới vẫn còn những vấn đề tồn tại cần tổng kết rút kinh nghiệm, từ đó đưa ra cơ chế, chính sách và giải pháp hiệu quả hơn cho xây dựng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

Trước đó, các đại biểu đã đi tham quan thực tế một số mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu tại tỉnh Nam Định như: mô hình nông thôn mới “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” tại huyện Hải Hậu; mô hình công viên bãi rác tại huyện Xuân Trường; mô hình phát triển kinh tế, đời sống văn hóa nông thôn mới huyện Nam Trực.

Thông qua Hội thảo, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tổng hợp, nghiên cứu để tham mưu, đề xuất với Chính phủ ban hành các mục tiêu, cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp với thực tiễn triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo./.

 

Tin và ảnh: Nông Anh Tuấn

(Văn phòng điều phối NTM tỉnh)

 


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này