Thái Nguyên hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới ()

TNV - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đã huy động đưc hơn 468.800 triệu đồng thực hiện tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 261.300 triệu đồng, ngân sách tỉnh 207.500 triệu đồng.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (Báo Thái Nguyên)

Ngay từ đầu năm UBND, BCĐ tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình: Quyết định công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM năm 2018; Phê duyệt danh sách 13 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019; Phân bổ vốn ngân sách Trung ương (vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp), vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019,…

Trong quá trình thực hiện, tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019; Phối hợp với các cơ quan báo, đài phản ánh, đưa tin về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, trọng tâm là Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế hợp tác xã, các điển hình tiêu tiểu,… Các cơ quan, địa phương phối hợp thực hiện tốt như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, huyện Phú Bình, huyện Đồng Hỷ, huyện Định Hoá,…

Nhà văn hóa xóm Đấu, xã Yên Lạc (Phú Lương) (Báo Thái Nguyên)

Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tham mưu, trình UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2018; hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020.   

Đến tháng 5/2019, có 98/139 xã đạt tiêu chí Giao thông (70,5%); 125 xã đạt tiêu chí Thủy Lợi (89,93%); 139 xã đạt tiêu chí Điện (100%); 120 xã đạt tiêu chí Trường học (87,1%); 81 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (58,3%); 132 xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (95%); 126 xã đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông (90,65%) và 106 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư (76,3%).

Tổng nguồn lực đã bố trí trong kế hoạch để thực hiện các nội dung về phát triển sản xuất trong xây dựng NTM năm 2019 là 18.930 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM ngân sách Trung ương hỗ trợ các nội dung về phát triển sản xuất trong xây dựng NTM năm 2019 (hiện nay các địa phương đang xây dựng dự án đề nghị hỗ trợ).

Làm đường bê tông nông thôn ở xóm Vườn Thông, xã Động Đạt (Phú Lương) (Báo Thái Nguyên)

Về lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh, quốc phòng: Phân bổ 2.208 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển giáo dục nông thôn. Có 135 xã đạt tiêu chí Giáo dục (97,1%).

Lĩnh vực Y tế của tỉnh cũng đạt nhiều thành tích đáng kể: Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực của hệ thống y tế cơ sở được tăng cường, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa; Công tác giám sát dịch tễ được chủ động triển khai và không để dịch bệnh lớn xảy ra. Các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả (sức khỏe môi trường, y tế học đường, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em,…); Công tác khám chữa bệnh BHYT được triển khai đến tuyến xã, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn; Phân bổ 2.209 triệu đồng hỗ trợ phát triển y tế cơ sở. Có 135 xã đạt tiêu chí Y tế (97,1%).

Thời gian vừa qua, tình luôn chú trọng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng sâu rộng. Đến hết tháng 5/2019, có 131/139  xã đạt tiêu chí số 16 (có từ 70% trở lên xóm đạt danh hiệu văn hóa).

Ngoài ra, tỉnh còn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; Tổ chức phân loại, tự xử lý rác thải ngay tại gia đình; vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom, đưa vào nơi quy định; Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường. Đến hết tháng 5/2019, có 92 xã đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (66,19%).

Nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao chất lượng và đổi mới: Thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn đối với những cán bộ, công chức không đảm bảo tiêu chuẩn chức danh; Tổ chức thi tuyển công chức, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng chính quyền cấp xã; Hỗ trợ 1.893 triệu đồng để nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội; Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn. Đến hết tháng 5/2019, có 110/139 xã đạt tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, 122/139 xã đạt chuẩn tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh (87,8%).

Sau thời gian đầu thực hiện, Toàn tỉnh Thái Nguyên đã có những bước chuyển mình đáng ghi nhận: 88 xã đạt chuẩn NTM; 09 xã đăng ký xây dựng “Nông thôn mới kiểu mẫu”, 09 xóm NTM được phê duyệt danh sách kiểu mẫu. Môi trường sống ngày càng trở nên xanh, sạch, đẹp (trồng được nhiều tuyến đường hoa, điện chiếu sáng, phân loại rác thải tại hộ gia đình,..); các hoạt động văn hóa và  thu nhập của người dân đã được cải thiện và nâng cao góp phần thay đổi diện mạo của một “nông thôn mới” đang thực sự khởi sắc ở Thái Nguyên.

Nguồn: thanhnienviet.vn

Tác giả: Ngọc Khanh

 

 


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này