Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ()

Ngày 31/7/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và sơ kết đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, thị xã và các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới, với chức năng, nhiệm vụ và vai trò, trách nhiệm tham gia trong phong trào thi đua “ Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”; Đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của Hội LH Phụ nữ tỉnh, nêu nổi bật: công tác chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu để các cấp Hội phấn đấu; hằng năm có bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế. 100% Hội LHPN cấp huyện và xã đăng ký với Ban Chỉ đạo cùng cấp và thực hiện có hiệu quả ít nhất 01 phần việc/hoạt động thiết thực trong xây dựng NTM (hiện nay đã có 585 phần việc, hoạt động). Hội LHPN tỉnh xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2017-2020”. Ký Chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT “Về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020”. Chỉ đạo thí điểm mô hình theo từng vùng và theo nhóm đối tượng, đánh giá rút kinh nghiệm, xây dựng thành tài liệu để hướng dẫn cho các cơ sở Hội vận dụng vào điều kiện thực tế. Đã có 100% chi hội phụ nữ triển khai và xây dựng mô hình. Chú trọng vận động, huy động, lồng ghép tối đa nguồn lực tại địa phương. Có 7/9 huyện, thành, thị tham mưu với Ban Chỉ đạo, được cấp số tiền 842 triệu đồng để triển khai thực hiện các nội dung tham gia xây dựng NTM. Hội LHPN tỉnh/huyện chủ động xây dựng 30 đề án/dự án và đề xuất với 15 tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước hỗ trợ kinh phí thực hiện với số tiền gần 95 tỷ đồng. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra cơ bản đạt và vượt rất cao so với kế hoạch (Giai đoạn 2011-2015 thực hiện đạt 9 chỉ tiêu, 5 chỉ tiêu vượt; giai đoạn 2015-2019 đạt 4 chỉ tiêu đạt, 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch).

Công tác tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng NTM thường xuyên được đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo phụ nữ tham gia xây dựng NTM tại các địa phương; thông qua việc triển khai thực hiện cũng đã kịp thời phản ánh và đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đặc biệt là các xã đăng ký về đích NTM, xóm/xã đăng ký thực hiện NTM kiểu mẫu; Hội LHPN đã tập huấn, hướng dẫn cho hội viên thực hiện Bảng kiểm định hành động thực hiện gia đình“5 không 3 sạch” theo phương pháp cùng tham gia.

Tiêu chí “3 sạch” được các cấp Hội lựa chọn ưu tiên; vận động hội viên phụ nữ là nòng cốt trong phong trào dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; gương mẫu thực hiện phân loại và thu gom rác thải tại nguồn; xây dựng các mô hình phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường. Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng đề án và đề xuất với Công ty bếp sạch Việt Nam INTRACO tiếp nhận 56.000 bếp đun miễn phí tiết kiệm năng lượng để hỗ trợ các xã về đích NTM giai đoạn 2019-2020; tổ chức các hoạt động vận động người dân tham gia cải thiện môi trường tại địa bàn. Hội đã chủ động xây dựng dự án, khai thác nguồn lực từ các chương trình, các tổ chức để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường với tổng kinh phí 23,8 tỷ đồng, hiện đang triển khai cấp phát miễn phí cho các hộ nông dân nghèo và hộ cận nghèo tại 62 xã trên toàn tỉnh.

Nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động cộng đồng thông qua những việc làm cụ thể, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội củng cố và thành lập câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng mới các mô hình, tổ chức đánh giá và nhân rộng. Đến nay 100% cơ sở Hội xây dựng câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”; có 9 xã và 165 chi hội phụ nữ điển hình. Nhiều mô hình phụ nữ tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Đến nay đã xây dựng các mô hình điểm, như: “Chi hội phụ nữ nòng cốt tham gia xây dựng nông thôn mới”; “chi hội phụ nữ điển hình/xã điển hình 5 không 3 sạch”; “Chuỗi sản xuất, tiêu thụ đỗ tương an toàn theo hướng hữu cơ”; mô hình “Vườn nông nghiệp an toàn gắn với gia đình 5 không, 3 sạch”,...các mô hình đều được tổ chức đánh giá, đang được nhân rộng các địa bàn trong tỉnh.

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong 10 năm của tỉnh Thái Nguyên đã khẳng định những thành tựu  rất to lớn của tỉnh, đạt được như vậy là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, điều hành sát sao của UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị vào cuộc, xác định “Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trung tâm bao trùm” và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các địa phương, các ngành, các cấp đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương; nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình MTQG xây dựng NTM được nâng lên về chất, trong đó có sự đóng góp tích cực của các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào phụ nữ của Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên những năm qua, là động lực để các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo thực hiện tốt hơn nữa chương trình, nhiệm vụ công tác Hội trong những năm tới, cùng với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và Chương trình MTQG xây dựng NTM nói riêng theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra./.

Tin và ảnh: Hoàng Cường Quốc

Hội nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này