Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu Quốc giai xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc ()

Trong hai ngày 02-03/8/2019, tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016-2020 phối hợp với tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) khu vực miền núi phía Bắc và định hướng giai đoạn sau năm 2020. Đây là hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM cấp vùng đầu tiên của cả nước để hướng tới tổng kết trên toàn quốc sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại tỉnh Nam Định.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết: khu vực miền núi phía Bắc (MNPB) bao gồm 14 tỉnh, với tổng diện tích là 95.222,3km² (chiếm 28,75% diện tích của cảớc), dân số trung bình khoảng 11.984.300 người (chiếm 12,93% dân số cảớc) với trên 30 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa đặc trưng. Đây là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của cả nước; có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ; có tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp, thuỷ điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu. Nhưng đây cũng là khu vực có địa hình tự nhiên phức tạp, chia cắt hiểm trở, kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém, kinh tế - xã hội chậm phát triển. Sau 10 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, các địa phương khu vực miền núi phía Bắc vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn các vùng khác. Do đó, cần được nhìn nhận, đánh giá toàn diện về những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới để thúc đẩy xây dựng nông thôn của vùng miền núi phía Bắc bền vững và theo kịp tiến trình của cả nước.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương: Đến hết tháng 6/2019, khu vực miền núi phía Bắc đã có  603/2.280 xã (26,45%) được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 18,34% so với cuối năm 2015, mức độ tăng thấp hơn so với bình quân cả nước là 32,79%), bình quân chung cả nước là 50,26%. Dự kiến đến hết năm 2019 có khả năng đạt 28,0% (hoàn thành sớm hơn 1 năm so mục tiêu được giao tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Có 7/14 tỉnh đã đạt và vượt mục tiêu phấn đấu đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 (Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên). Bình quân tiêu chí/xã đạt 12,28 tiêu chí (tăng 8,32 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 2,9 tiêu chí so với năm 2015), thấp hơn so với bình quân chung của cả nước (bình quân chung cả nước là 15,26 tiêu chí/xã).

Toàn vùng đã xây dựng được hơn 28.000km giao thông nông thôn; 100% số xã có mạng lưới điện quốc gia bao phủ, 94,51% số thôn bản có điện. Thu nhập bình quân đầu người theo năm ở khu vực nông thôn các tỉnh MNPB ước đạt khoảng 28 triệu đồng (năm 2018); tốc độ giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm khoảng 4%, trong đó huyện nghèo giảm 5%, đến năm 2018 tỉ lệ hộ nghèo còn 17,07% (theo chuẩn nghèo mới) cao nhất trong cả nước. Trong giai đoạn 2011-2019, khu vực MNPB đã huy động được hơn 330 nghìn tỷ đồng đầu tư cho chương trình xây dựng NTM; trong đó vốn từ ngân sách Trung ương là 7.191 tỷ đồng, vốn ngân sách từ địa phương là 19.492 tỷ đồng, còn lại từ một số nguồn khác. Đến hết năm 2018, toàn vùng có 3.371 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, tăng 155% so với năm 2013 và 270% so với năm 2003. Các HTX dịch vụ tổng hợp chiếm 39,57% còn lại 60,43% là các HTX hoạt động theo lĩnh vực chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản),…Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) tính đến hết tháng 6/2019 đã có 10/14 tỉnh phê duyệt đề án triển khai với tổng sản phẩm dự kiến đến 2020 là 577 sản phẩm; tổng nguồn lực  huy động của 10 tỉnh đã phê duyệt dự kiến đạt 816,8 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình MTQG xây dựng NTM khu vực MNPB còn một số hạn chế như: kết quả xây dựng NTM giữa các vùng còn chênh lệch khá lớn, khả năng huy động nguồn lực còn hạn chế chưa đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng NTM ở một số địa phương. Toàn khu vực vẫn còn khoảng 828 xã đạt dưới 10 tiêu chí (chiếm 61,3% cả nước). Các địa phương chưa chú trọng bố trí nguồn lực tương xứng cho các lĩnh vực như: trạm y tế xã (2,3%), công trình cấp nước sạch (4%), xử lý môi trường (1,6%),…Bên cạnh đó năng lực của một số bộ phận cán bộ cơ sở còn yếu. Tác động của thiên tai ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Trong giai đoạn tới (2021-2025), sẽ có ít nhất 01 tỉnh khu vực này được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng NTM; 100% các tỉnh trong khu vực có huyện hoàn thành xây dựng NTM, 56% số xã đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 10 tiêu chí; 80% số thôn, bản thuộc Đề án 1385 được công nhận đạt chuẩn NTM, 90% số thôn, bản các xã khác được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương
các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng các Bộ, ngành liên quan và các địa phương đã nỗ lực tổ chức thành công Chương trình. Phó Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng sự thành công của khu vực trong thời gian tới. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cho rằng nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề chiến lược xuyên suốt quá trình phát triển của đất nước, NTM là căn bản, phát triển hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là then chốt, người dân là chủ thể. Đây là cơ sở của tổng kết và hoạch định kế hoạch cho 10 năm tiếp theo. Thay mặt Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương, Phó Thủ tướng Chinh phủ Vương Đình Huệ biểu dương 8/14 tỉnh đã hoàn thành sớm mục tiêu đến 2020 sớm hơn 1 năm so với tiến độ được giao. Những kinh nghiệm triển khai của các địa phương là cơ sở quan trọng để Trung ương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống khung pháp lý của Chương trình, nhất là việc lồng ghép được các cơ chế, chính sách hỗ trợ của các chương trình MTQG với các nguồn lực khác, tập trung đầu tư cho các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung đánh giá và xem xét lại 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM cho phù hợp và thay đổi kịp thời nếu cần thiết; đồng thời xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cấp thôn, bản. Việc huy động, phân bổ các nguồn lực xây dựng NTM, trong đó đánh giá mức độ phù hợp từ ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương trong xây dựng NTM. Sắp tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê duyệt một chương trình mục tiêu quốc gia thứ 3 để xây dựng phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc ở vùng khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc khu vực biên giới. Để xây dựng NTM hiệu quả, bền vững, cần tiếp tục tập trung vào thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Lưu ý việc xây dựng NTM cần phải chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ và giữ gìn môi trường cảnh quan, tránh tình trạng bê tông hóa, đô thị hóa nông thôn.  

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm gian hàng trưng bày
các sản phẩm nông nghiệp nổi bật, đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên

Trước đó, sáng ngày 02/8, các đại biểu đã đi tham quan thực tế một số mô hình NTM tiêu biểu tại tỉnh Hòa Bình như: mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mường tại xóm Lũy Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc; mô hình trồng cây có múi gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã 3 Tfarm nông sản Cao Phong, xóm Hải Phong, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong; mô hình sản xuất rau hữu cơ tại HTX Đồng Sương, thôn Đồng Sương, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn; Làng nghề chế tác gỗ lũa, đá cảnh xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn; mô hình chăn nuôi Bò thịt của công ty Cổ phần chăn nuôi T&T 159 tại xóm Mỵ, xã Yên Mông, TP. Hòa Bình./.

Tin và ảnh: Nông Anh Tuấn

(Văn phòng điều phối NTM tỉnh)

                                                                           

 

 

 

các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này