TP.Sông Công: Khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới ()

Những năm qua, TP.Sông Công luôn đt được nhiều những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới có những bưc đi vững chắc vàợt trội. Đến nay, Sông Công đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới với kết quả thắng lợi lớn.

Những năm qua, phong trào xây dựng NTM ở Sông Công luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú đa dạng, giúp cho người dân hiểu rõ hơn mục đích, nội dung và chủ động tham gia vào các nội dung xây dựng NTM một cách tích cực và hiệu quả.

Nhà văn hóa xã Tân Quang (TP.Sông Công) khang trang, sạch sẽ đạt chuẩn NTM năm 2015.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM thành phố luôn thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn của chương trình. Việc thành lập các Ban chỉ đạo, Ban quản lý được thực hiện từ thành phố đến các xã và tận các thôn xóm. Do vậy quá trình triển khai thực hiện sự chỉ đạo từ Tỉnh đến địa phương hết sức thuận lợi và nhanh chóng, cơ chế phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị trở nên dễ dàng hơn. Hiện tại, 4/4 xã của TP.Sông Công đã có cán bộ chuyên trách thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Bên cạnh việc thành lập các ban chỉ đạo, thành phố còn phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong tháng 10.2018, thành phố đã tổ chức chuyến công tác học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại tỉnh Thái Bình; phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức 10 lớp tập huấn về NTM kiểu mẫu cho gần 500 đại biểu, hội viên của 4 xã tham dự.

Ngoài việc chỉ đạo các xã tổ chức rà soát điều chỉnh quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, thành phố còn chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng với UBND xã Vinh Sơn quy hoạch 3 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với quy mô 41,47ha. Do đó, 4/4 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và đã được phê duyệt đề án xây dựng nông thôn giai đoạn 2011-2015, định hướng năm 2020 và kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây NTM, TP Sông Công còn tích cực thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trong năm 2018, thành phố đã đề xuất dự án phát triển sản xuất “Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến tiêu thụ chè theo tiêu chuẩn VietGAP ứng dụng chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ, tưới chè theo phương pháp tưới thông minh gắn với du lịch làng nghề trong xây dựng nông thôn mới” và được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đầu tư với kinh phí phân bổ là 559,4 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ TP. Sông Công 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ 4 mô hình trồng trọt và chăn nuôi, trong đó có 1 mô hình trồng cây lấy gỗ và 1 mô hình trồng cây dược liệu giai đoạn 2, mô hình nuôi cá rô phi giống mới tại xã Tân Quang và mô hình lúa J02 tại phường Lương Sơn. Thực hiện 23 công trình khí sinh học; 20 mô hình tưới chè tiết kiệm tại các xã nông thôn mới và 4 mô hình đệm lót sinh học; 4 đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP trong đó có 2 chứng nhận trên cây chè; chăn nuôi gà thương phẩm và sản xuất bưởi diễn quy mô 5ha. Ngoài ra tại địa bàn các xã, các mô hình quy mô hộ gia đình đã góp phần phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân như: mô hình trồng bưởi diễn, nuôi cá thương phẩm xã Tân Quang, mô hình nuôi gà đẻ trứng, tưới tiết kiệm chè, trồng rau - quả công nghệ cao...

Sau gần 5 năm tổ chức thực hiện, đến năm 2015 cả 4/4 xã của TP Sông Công đã được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 19.6.2018, UBND thành phố Sông Công đã được thủ tướng chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Có thể nói, năm 2018 là năm TP.Sông Công thực hiện triển khai bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với nhiều chỉ tiêu nâng cao hơn so với giai đoạn trước. Năm 2019, TP.Sông Công sẽ tiếp tục đề ra các mục tiêu xây dựng NTM có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, giữ gìn bản sắc văn hóa vùng miền, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh, trật tự xã hội ổn định.

Nguồn: danviet.vn

Tác giả: Hà Thanh

 


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này