Xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên tổ chức Lễ công bố và đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018 ()

Khi bắt đầu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, với xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, đầu năm 2011 xã Thuận Thành chỉ đạt 07/19 tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM. Sau 08 năm với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của cán bộ và toàn thể nhân dân địa phương, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018.

Lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Phổ Yên trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2018 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thuận Thành

Để đạt được thành quả đó, trong những năm qua Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã Thuận Thành đã nghiêm túc quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chung tay, góp sức xây dựng NTM bằng nhiều hình thức, đạt hiệu quả cao. Từ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ xã đến xóm và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên địa bàn, Chương trình xây dựng NTM của xã Thuận Thành đã đạt được những kết quả hết sức phấn khởi.

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt trên 131 tỷ đồng, trong đó đóng góp nhân dân trên 66 tỷ đồng, chiếm trên 50% tổng nguồn lực, hiến trên 6.000m2 đất, tháo dỡ trên 4.000m tường rào, trên 100 trụ cổng, công trình phụ và hàng trăm cây xanh, tham gia hàng nghìn ngày công để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn như: đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, hệ thống nhà văn hóa và khu thể thao xóm, xã,...Đến nay, 100% đường trục xã, trục xóm, 77% đường ngõ xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; các tuyến đường còn lại được cứng hóa đảm bảo người dân đi lại thuận tiện quanh năm; 7,7/7,7 km kênh mương trên địa bàn xã đã được cứng hóa giúp trên 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã được tưới, tiêu chủ động; 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 03/03 trường học đạt chuẩn quốc gia; nhà văn hóa và khu thể thao xã được xây dựng đạt chuẩn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với diện tích quy hoạch 1,4 ha; hệ thống nhà văn hóa xóm được đầu tư hoàn thiện đảm bảo phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân dân 14/14 xóm; 100% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định. Hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng đã đáp ứng phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, xã Thuận Thành đã chuyển hướng từ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn sang chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm, tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, như: phát triển sản xuất, giảm nghèo, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự,...Đến nay, trên địa bàn xã đã phát triển một số mô hình phát triển, liên kết trong sản xuất đạt hiệu quả như: Mô hình thâm canh lúa thuần chất lượng cao; mô hình chăn nuôi cá nước ngọt, chăn nuôi lợn hướng lạc, mô hình sản xuất lúa lai, mô hình trồng lúa ngô năng suất cao, mô hình chăn nuôi chim bồ câu thương phẩm; góp phần nâng tỷ lệ số người có việc làm thường xuyên của xã đạt trên 95%; thu nhập bình quân năm 2018 đạt 40,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%; tỷ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia chiếm 98,69%. Cùng với phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường cũng được xã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt.

Trong thời gian tới, để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã Thuận Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ, người dân về Chương trình MTQG xây dựng NTM, xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc; tiếp tục hoàn thiện hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp chủ lực của địa phương theo hướng hàng hoá, nâng cao thu nhập, đời sống người dân; bảo vệ, cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn; đẩy mạnh các phong trào văn hoá, thể thao tại cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá NTM; giữ vững ổn định chính trị và an ninh trật tự nông thôn./.

 

                                                                     Tin và ảnh: Anh Tuấn

                                                                             (Văn phòng điều phối NTM tỉnh)

 


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này