Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
2 Cấp giấy phép di chuyển gấu nuôi đã có hồ sơ quản lý gắn chíp điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
3 Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
4 Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
5 Thủ tục cấp giấy phép Khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
6 Thủ tục cấp giấy phép Khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) các loại lâm sản có trong danh mục quản lý Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
7 Thủ tục cấp giấy phép Khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
8 Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
9 Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
10 Thủ tục Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực lâm nghiệp
Văn bản mới Văn bản mới
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Ngày 03/02/1930 đã diễn ra sự kiện nào?
Liên kết web

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này