Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 2113/UBND-CNN Công văn về việc công bố thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
2 3511/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi tên gọi và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bộ tiêu chí và Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020 28/10/2019
3 3485/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025 28/10/2019
4 10-NQ/TU Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 21/10/2019
5 228/UBND-CNN Giấy mời về việc mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2010 - 2020 01/10/2019
6 4017/UBND-CNN Công văn về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2020 27/09/2019
7 122/KH-UBND Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 24/09/2019
8 2734/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận đạt sao của sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2019 28/08/2019
9 92/TB-UBND Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 16/07/2019
10 38/HD-SNV Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng phong trào thi đua "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2010-2020 12/07/2019
Văn bản mới Văn bản mới
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Ngày 03/02/1930 đã diễn ra sự kiện nào?
Liên kết web

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này