Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 245/CCPTNT-KTHT Công văn về việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2030
2 567-579/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
3 2113/UBND-CNN Công văn về việc công bố thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
4 123/QĐ-VPĐP Quyết định phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên 01/09/2020
5 235/VPĐP-NV Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 06/08/2020
6 233/TB-VPĐP Thông báo kết quả đóng góp kinh phí xây dựng công trình giáo dục tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 05/08/2020
7 58/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 06/07/2020
8 759/QĐ-TTg Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 04/06/2020
9 2181/KH-VPĐP-VNPOST Kế hoạch Triển khai Chương trình phối hợp giữa Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam năm 2020 21/05/2020
10 3372/BNN-VPĐP Công văn về việc hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện 21/05/2020
Văn bản mới Văn bản mới
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Ngày 03/02/1930 đã diễn ra sự kiện nào?
Liên kết web

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này