Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
11 37/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại buổi làm việc với huyện Phú Bình 29/04/2020
12 109/VPĐP-NV Công văn về việc rà soát, đăng ký các chỉ tiêu xây dựng NTM, giai đoạn 2021 - 2025 16/04/2020
13 984/UBND-CNN Công văn về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 26/03/2020
14 258/HD-SNN Hướng dẫn đánh giá và xác nhận mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới do ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách 20/02/2020
15 10/KH-VPĐP Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2020 19/02/2020
16 11/TB-UBND Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị trực tuyến về triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 và một số chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Nguyên 19/02/2020
17 07/KH-VPĐP Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên, năm 2020 07/02/2020
18 181/KH-SNN Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 07/02/2020
19 06/KH-VPĐP Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2020 06/02/2020
20 285/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và phê duyệt danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 03/02/2020
Văn bản mới Văn bản mới
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Ngày 03/02/1930 đã diễn ra sự kiện nào?
Liên kết web

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này