Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
21 3511/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi tên gọi và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bộ tiêu chí và Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020 28/10/2019
22 3485/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025 28/10/2019
23 10-NQ/TU Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 21/10/2019
24 228/UBND-CNN Giấy mời về việc mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2010 - 2020 01/10/2019
25 4017/UBND-CNN Công văn về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2020 27/09/2019
26 122/KH-UBND Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 24/09/2019
27 2734/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận đạt sao của sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2019 28/08/2019
28 92/TB-UBND Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 16/07/2019
29 38/HD-SNV Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng phong trào thi đua "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2010-2020 12/07/2019
30 4510/BNN-VPĐP Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 27/06/2019
Văn bản mới Văn bản mới
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Ngày 03/02/1930 đã diễn ra sự kiện nào?
Liên kết web

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này