Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
31 20/KH-VPĐP Kế hoạch tập huấn, đào tạo kiến thức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2019 17/06/2019
32 79/VPĐP-NV Công văn về việc đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025 10/06/2019
33 1368/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2018 23/05/2019
34 15/KH-VPĐP Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp; Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2019 15/05/2019
35 1256/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 14/05/2019
36 22/QĐ-VPĐP Quyết định phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên 25/04/2019
37 21/QĐ-VPĐP Quyết định phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên 25/04/2019
38 748/HD-BTĐKT Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 24/04/2019
39 42/VPĐP-NV Công văn về việc rà soát hiện trạng các xã đạt dưới 10 tiêu chí 08/04/2019
40 41/VPĐP-NV Công văn về việc đề xuất bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất năm 2019 04/04/2019
Văn bản mới Văn bản mới
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Ngày 03/02/1930 đã diễn ra sự kiện nào?
Liên kết web

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này