Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
41 04/2019/TT-BNNPTNT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 01/04/2019
42 10/KH-VPĐP Kế hoạch công tác của Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên năm 2019 29/03/2019
43 08/KH-VPĐP Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 29/03/2019
44 07/KH-VPĐP Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, năm 2019 29/03/2019
45 681/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 14/03/2019
46 527/UBND-CNN Công văn về việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ngay trong năm 2019 (UBND tỉnh Thái Nguyên) 20/02/2019
47 01/BCĐTW-VPĐP Công văn về việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ngay trong năm 2019 30/01/2019
48 2409/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh sách 11 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 15/08/2018
49 2292/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên 03/08/2018
50 268/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 31/07/2018
Văn bản mới Văn bản mới
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Ngày 03/02/1930 đã diễn ra sự kiện nào?
Liên kết web

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này