Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
51 2236/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008 - 2018 27/07/2018
52 301-KL/TU Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả 2 năm thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 26/06/2018
53 691/QĐ-TTg Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 05/06/2018
54 82/VPĐP-NV Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 01/06/2018
55 81/VPĐP-HCTH Công văn về việc lựa chọn chủ đề, báo cáo xây dựng kỷ yếu NTM năm 2018 31/05/2018
56 80/VPĐP-NV Công văn về việc xin ý kiến góp ý vào dự thảo phân công trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới 29/05/2018
57 64/KH-UBND Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp và cán bộ xóm, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2018-2020 28/05/2018
58 74/VPĐP-HCTH Công văn về việc phối hợp phổ biến, thông tin hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp 25/05/2018
59 1785/UBND-CNN Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 173/TB-VPĐP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ 15/05/2018
60 69/VPĐP-HCTH Công văn về việc giới thiệu các mô hình phát triển sản xuất để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền 14/05/2018
Văn bản mới Văn bản mới
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Ngày 03/02/1930 đã diễn ra sự kiện nào?
Liên kết web

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này