Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 2181/KH-VPĐP-VNPOST Kế hoạch Triển khai Chương trình phối hợp giữa Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam năm 2020 21/05/2020
2 10/KH-VPĐP Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2020 19/02/2020
3 181/KH-SNN Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 07/02/2020
4 07/KH-VPĐP Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên, năm 2020 07/02/2020
5 06/KH-VPĐP Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2020 06/02/2020
6 122/KH-UBND Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 24/09/2019
7 20/KH-VPĐP Kế hoạch tập huấn, đào tạo kiến thức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2019 17/06/2019
8 15/KH-VPĐP Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp; Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2019 15/05/2019
9 10/KH-VPĐP Kế hoạch công tác của Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên năm 2019 29/03/2019
10 64/KH-UBND Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp và cán bộ xóm, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2018-2020 28/05/2018
Văn bản mới Văn bản mới
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Ngày 03/02/1930 đã diễn ra sự kiện nào?
Liên kết web

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này