Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 567-579/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
2 759/QĐ-TTg Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 04/06/2020
3 285/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và phê duyệt danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 03/02/2020
4 3485/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025 28/10/2019
5 3511/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi tên gọi và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bộ tiêu chí và Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020 28/10/2019
6 2734/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận đạt sao của sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2019 28/08/2019
7 1368/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2018 23/05/2019
8 1256/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 14/05/2019
9 21/QĐ-VPĐP Quyết định phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên 25/04/2019
10 22/QĐ-VPĐP Quyết định phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên 25/04/2019
Văn bản mới Văn bản mới
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Ngày 03/02/1930 đã diễn ra sự kiện nào?
Liên kết web

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này