Xem tất cả
Giải pháp đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh trong lĩnh vực trồng trọt

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, hiện đại, bền vững trên cơ sở phát huy lợi thế của các vùng miền, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thích ứng với cơ chế thị trường, biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Phát triển đồng bộ nông nghiệp với công nghiệp, thương mại, dịch vụ để nâng cao giá trị và thương hiệu, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030.

Xem tất cả
Về với xã nông thôn mới nâng cao

Xác định việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng, nên ngay sau khi đạt xã nông thôn mới vào năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên, cấp ủy đảng, chính quyền xã Đồng Liên đã tập trung ban hành các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch để tiếp tục thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã là 1 trong 2 địa phương đầu tiên của thành phố Thái Nguyên được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao.

Xem tất cả
Chuyển đổi số “từ gốc” trong sản xuất, chế biến chè tại tỉnh Thái Nguyên

Ứng dụng khoa học - công nghệ hay chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp là một xu hướng tất yếu nhằm từng bước giảm công lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho bà con nông dân. Với Thái Nguyên, chè là một trong những loại cây trồng chủ lực, vì vậy việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chè lại càng có ý nghĩa. Tuy nhiên, do còn không ít hạn chế, khó khăn, nên việc ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến chè trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được chuyên sâu và đồng bộ hóa, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm.

Xem tất cả
Giải pháp đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh trong lĩnh vực trồng trọt

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, hiện đại, bền vững trên cơ sở phát huy lợi thế của các vùng miền, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thích ứng với cơ chế thị trường, biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Phát triển đồng bộ nông nghiệp với công nghiệp, thương mại, dịch vụ để nâng cao giá trị và thương hiệu, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030.

Xem tất cả
Mì, bún khô: Sản vật mới của huyện vùng cao Võ Nhai

Tràng Xá là một xã miền núi phía Nam của huyện Võ Nhai. Với những lợi thế của điều kiện tự nhiên; cây ăn quả, cây chè và kinh tế rừng đã và đang là những loại cây trồng chủ lực của xã Tràng Xá. Thời gian gần đây, người tiêu dùng còn biết đến địa phương này với các sản phẩm được làm từ gạo của Hợp tác xã mì, bún khô Tiến Diện. Trong đó, sản phẩm bún khô đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP.

Không có kết quả nào.
Xem tất cả
Tạo đà cho nông thôn mới bứt phá

Thời gian qua, kinh tế tập thể (KTTT), mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), đã đóng góp tích cực vào khâu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại nhiều địa phương. Tại Định Hóa, với mục tiêu đạt huyện NTM vào năm 2023, quan tâm, phát triển KTTT được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng.